Hent bogen "Sådan søger du gældssanering" (klik her) (Download bogen som PDF fil)
       
    Pressemeddelelser fra Jørgen Juel Hansen (2018)
       
  Bilag 1 Regneark, JJH's hjælpeskema (højreklik for download)  (.xls = Excel fil)
  Bilag 1a Vejledning til JJH's regneark / hjælpeskema (Vejledning til JJH's beregningsskema)
  Bilag 2 Lov nr. 365 af 24.05.2005  
  Bilag 3 Betænkning om gældsanering 1982, nr. 957  
  Bilag 4 Betænkning nr. 1449  
  Bilag 5 BEK nr. 1363 af 19.12.2008  
  Bilag 6 BEK nr. 894 af 22.09.2005  
  Bilag 7 194 udvalgte kendelser fra Fuldmægtigen Forlaget Thomson
  Bilag 8 Highlights; 656 kendelser fra: Højesteret, Vester Landsret, Øster Landsret
  Bilag 9 Gældssaneringsprocent Danmark 2007-08 (Statistik)
  Bilag 10 Antal gældssaneringer Danmark 1984-2008 (Statistik)
  Bilag 11 Gældssaneringer NORDEN 2000-2008 (Statistik)
  Bilag 12 JJH bog: "Vejen til gældssanering - undgå faldgruber" (JJH's gamle bog, 2001)
  Bilag 13 Uoverensstemmelser på gældssaneringsområdet  
  Bilag 14 Er retssikkerheden truet, når skattegælden opgøres til skifteretten i gældssaneringssager
  Bilag 15 Standard Procedure in Danish Debt Rescheduling (In English) 
       
    Link til JJH's gamle hjemmeside  
       
       
 

Copyright Jørgen Juel Hansen (www.JJH.dk) 2010-2018      ::      e-mail: jjhforlag@gmail.com